• CARD SUNLITE DMX BB

Card Sunlite DMX BB

2,800,000 


Mô tả

DMX BB card 128 là thiết bị điều khiển ánh sáng nhỏ gọn.
DMX BB card 128 là thiết bị điều khiển ánh sáng nhỏ gọn, với 128 kênh DMX, Điều khiển thiết bị ánh sáng qua máy tính dễ dàng, tương thích với phần mềm sunlite 2004

02873087478